Átlagjövedelemben Pest megye a második helyen áll

Átlagjövedelemben Pest megye a második helyen áll

Az adórendszer jó működése közös érdekünk

Ha alaposan végiggondoljuk, nem nehéz belátnunk, hogy az állami bevételek hatékonyabb biztosítása érdekében az adók, az illetékek, a járulékok és a vámok beszedése minden magyar állampolgár közös érdeke. A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának vezetőjétől, dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártábornoktól kértünk interjút.

− A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága szempontjából milyen sarokszámokkal jellemezhető megyénk gazdasága?

− Az igazgatóság által kezelt adó- és vámbevételek összege a bázisidőszakot 11,3 százalékkal, 75,5 milliárd forinttal meghaladva 742,6 milliárd forintot ért el. Az országos bevételek mintegy 6 százaléka kötődik az igazgatóságunkhoz, s ezek nagyságrendje országos viszonylatban kiemelkedő. Jóllehet megyei igazgatóságról beszélünk, ám speciális az adóalanyi köre, illetve a főváros agglomerációs övezetébe tartozó, jelentős adóteljesítményű vállalkozások miatt a miénk nem hasonlítható össze a többi megyei igazgatósággal.

A 2016 első tizenegy hónapjáról beadott áfabevallások kedvező megyei folyamatokról tanúskodnak, mivel a fizetendő áfa alapja 8 százalékkal, 449 milliárd forinttal emelkedett a bázisidőszakhoz képest, s ezen belül a belföldi értékesítés 311,8 milliárdos növekménye a meghatározó.

Az szja, a tb-járulék és a szociális hozzájárulási adóbevételek dinamikáját az adótörvény- és a bértömeg-változások határozzák meg. Ezen belül kiemelendő pénzforgalmat befolyásoló tényező az szja-kulcs egy százalékpontos csökkenése 2015-ről 2016-ra, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése (mindkét esetben 5,7 százalék volt az emelkedés), a családi adókedvezmény igénybevételi lehetőségének bővülése és a foglalkoztatottak számának kedvező alakulása. A járulékbevallások összesített adatainak alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának éves átlaga meghaladta a 190, a részmunkaidősöké pedig a 70 ezret.

A kedvező munkaerő-piaci folyamatok hatására a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adóból származó nettó bevétel jelentős mértékben, 19,4 milliárd forinttal haladta meg a 2015-ös összeget, a tavalyi év végére 217,4 milliárd Ft folyt be az igazgatóság illetékességébe tartozó adózóktól.

− Mekkora Pest megye „adóteljesítménye”, illetve milyen különbségek figyelhetőek meg a Pest megyei székhellyel rendelkező vállalkozások működésében?

− A megye adóteljesítményét jól jellemzik az imént említett bevételi számok. A fővárost földrajzilag körülölelő agglomeráció 80 települést foglal magában. Az agglomeráció gazdasági potenciálját jól tükrözi, hogy a Pest megyei gazdálkodó szervezetek több mint háromnegyedének itt található a székhelye. Az igazgatóság illetékességi körén belül az agglomerációs övezetbe tartozó adóalanyok várható éves adóteljesítménye a háromnegyede a teljes adózói kör adóteljesítményének.

Az igazgatóságon 202,8 ezer működő adózót tartottunk nyilván tavaly év végén, ez az országos adóalanyszám 11,1 százaléka. Egy esztendő leforgása alatt 3,1 százalékkal, hatezer adóalannyal bővült a gazdálkodási tevékenységet folytatók száma, azon belül is az egyéni vállalkozók köre gyarapodott a leginkább. Országos viszonylatban Pest megyében a legnagyobb az egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek száma.

Az igazgatóság működő adózói által felhalmozott hátralék 81,5 milliárd Ft volt 2016 végén, ez 197,7 ezer adózóhoz kötődik. A hátralékkal érintett gazdálkodók és magánszemélyek száma egyaránt csökkent az előző évi adatokhoz képest.

− Mutatnak-e markáns, csak rájuk jellemző jegyeket a Pest megyei vállalkozások?

− A beadott társasági adóbevallások alapján 58,3 ezer igazgatósági illetékességi körbe tartozó Pest megyei, kettős könyvvezetésű, a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő vállalkozás található. A vállalkozások döntő többsége – több mint 90 százaléka – a mikrovállalkozások körébe tartozik. A fő tevékenységek alapján az országoshoz hasonlóan a legnagyobb részarányt a kereskedelem és a gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban, valamint a szakmai tudományos tevékenységben működő vállalkozások képviselik.

− A foglalkoztatottak és az átlagbérek tekintetében hol állunk a megyék rangsorában?

− Először is különbséget kell tennünk a foglalkoztatók adatszolgáltatásai és a megyében lakó állampolgárok által beadott személyijövedelemadó-bevallások bevallói köre között, mert e két halmaz csak részben fedi át egymást. A kifizetők és a munkáltatók által szolgáltatott adatok az általuk foglalkoztatottak eseti vagy rendszeres jövedelméről nyújtanak információt: ők nem kizárólag megyei illetőségű lakosokat foglalkoztatnak.

A megyei lakosok igazgatóságunkhoz nyújtották be személyijövedelemadó-bevallásukat, tavaly mintegy 561 ezer bevallás adatát dolgoztuk fel. Az összevont jövedelemről számot adók létszáma országos viszonylatban is kiemelkedő, mivel a főváros után Pest megye következik. Az összevont jövedelmek összege 1361,9 milliárd forintot tett ki, az országos összevont jövedelmek 13,5 százaléka származott az igazgatóság illetékességéhez tartozó magánszemélyektől. Országos viszonylatban Pest megye a második az átlagjövedelmek képzeletbeli toplistáján.

− Jó adózok-e a Pest megyei lakosok és a vállalkozások?

− Többségükben azok, de természetesen akadnak olyanok is, akik visszaélnek az adóhatóság türelmével. Mindent egybevetve az adózási morál Pest megyében megfelel az országos átlagnak.

− Ön a pénzügyőri szakmából, amelyet mindig is élethivatásnak tekintett, került a NAV Pest Megyei Igazgatóságának élére…

− Korábban a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság vezetője voltam, ahol egyebek mellett foglalkoztunk környezetvédelmi és jövedéki adóval, valamint különböző ellenőrzéseket folytattunk. Jogász végzettségem van, s negyedszázados szakmai tapasztalattal a hátam mögött kerültem jelenlegi pozíciómba. Időről időre változik a jogszabályi környezet, újabb és újabb kihívások jönnek, azaz igen sok a munkánk, de a kollégáim valamennyien magas szinten képzett szakemberek, s lelkiismeretesen látják el a feladataikat.

 

Dr. Minya Mihály

Felsőfokú végzettséget a Rendőrtiszti Főiskola vámigazgatási szakán, majd a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán szerzett. 1993-tól a Vám- és Pénzügyőrség munkatársa, 2007-től a Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi Regionális Parancsnokságának regionális parancsnokhelyettese. 2011-től a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága főigazgató-helyettese, majd 2012-től főigazgatója. 2016 októberétől vezeti a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságát.

Még nem érkezett hozzászólás!
Legyen Ön az első!

Hozzászólás írása

*