Felszíni csapadékvíz-elvezetési rendszer épül Pócsmegyeren

Felszíni csapadékvíz-elvezetési rendszer épül Pócsmegyeren

Pócsmegyer Surány településrészen 4 utcát érintően (Nárcisz u., Tulipán u., Harmat u., Gödszigeti u.,) felszíni vízelvezetési rendszer és szikkasztó árkok épülnek.

Pócsmegyer Község Önkormányzata a PM_CSAPVIZGAZD_2017/28 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében,

161,69 milli forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.

 A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzata.

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége 170,21 millió forint, melynek 95%-a  vissza nem térítendő támogatás.

A kivitelezési munkák költsége bruttó 155,99 millió forint, melyből a támogatás összege146,24 millió forint. A szükséges önrészt 9,75 millió forintot Pócsmegyer Község Önkormányzata a 2018.évi és a 2019.évi költségvetéséből kívánja fedezni.

A projekthez szükséges közbeszerzési eljárások lezajlottak. A nyertes kivitelező a G-Híd Építőipari és Szolgáltató Kft. Az építési munkák 2018. szeptember hónapban kezdődtek, és a tervek szerint 2019. év nyarán fejeződnek be.

A beruházás szükségességét bizonyítja, hogy Pócsmegyer község Surány településrésze kb. 30 km belterületi úthálózattal rendelkezik, melyből jelenleg csak 1,3 km aszfalt burkolatú. A további, nem szilárd burkolattal rendelkező, de a településrész közlekedését meghatározó fő útvonalak mellett a csapadékvíz szikkasztása jelenleg nem megoldott. A helyi domborzati viszonyokból adódóan a lezúduló csapadékvíz jelentős károkat okoz az utakban és a csatlakozó ingatlanokban. A tervezett vízelvezetési rendszer, és a megépíteni kívánt szikkasztó árkok megvalósítása jelentősen csökkenti majd az utak kapcsolódó karbantartási munkák költségeit.

 
A fejlesztéssel érintett terület hidrogeológiai „B” jelű védőterületen található. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében a felszínalatti vizek védelme szempontjából fokozottan érzékeny területen helyezkedik el. A terület lefolyástalan, az utak menti csapadékvíz elvezetés nem megoldott, felszíni vízfolyás nem található. A Nárcisz, Tulipán, Harmat és Gödszigeti utcák egyes szakaszain nagyobb mennyiségű csapadékok esetén vízmegállások alakulnak ki a lokális mélypontokban.

A védett ivóvízbázis területén megvalósuló projekt a továbbiakban kapcsolódik a vízgazdálkodás javítása érdekében valamennyi olyan egyedi, de különösen települési/térségi szintű komplex projekthez, amely a megyében található vízkészletek, vízbázisok, felszíni vízfolyások, illetve az ivóvízellátást biztosító infrastruktúra védelmét, fejlesztését, a felszíni vizek esetében azok revitalizációját célozza meg.

További információ kérhető:


beruházó: Pócsmegyer Község Önkormányzata

     tel: 26/814-850, e-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu

projektmenedzser: Pro Pócsmegyer Kft

     tel: 30/844-4439, e-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

 

   

Még nem érkezett hozzászólás!
Legyen Ön az első!

Hozzászólás írása

*